Johannes Kallins dagbok från Juli 1909

Lidéns och Kallin

Översta raden från vänster: Johannes Kallin, ? troligen Alfred Lidén, Fenny Lidén (gift med Johannes) Per Lidén.Sittande: ? troligen Viktor Lidén, Märta Gift med Per Lidén.

Bookmark the permalink.