Några anteckningar om livet på landet. del 4.

krange_sormoflofabod

Bybor från byarna Krånge och Sörmoflo vid Krånge fäbodar på Fäboåsen omkr. år 1918.

Bookmark the permalink.