Barnmorskorna Cecilia Carling och Brita Christina Frisendahl

Ådals-Liden sockens (eller Liden som det heter då) första examinerade barnmorska anställs 1811. Hon heter Cecilia Carling, född 1784 i Sundsvall.

Varför jag poängterar examinerade är att det redan 1777 kom ett reglemente som förbjöd oexaminerade barnmorskor att utöva yrket. I Socknen bodde säkert hjälpgummor av skiftande kvalité, och dessa förekom också när socknen hade anställt en barnmorska, det var inte alltid säkert att barnmorskan hann fram i tid med tanke på hur stora distrikt de hade. Men det fanns en önskan att få bort dessa självlärda eller att utbilda dem.

Reglementet väckte dock så stora protester att man tog bort den. Men 1819 var socknen skyldig att anställa en examinerad barnmorska. Vilket inte alla sockenmän var glada för, de tyckte det var en onödig utgift att bekosta en barnmorskas utbildning och resa. Samma år kräver Collegium Medicum att alla barnmorskor ska utbildas i Stockolm vid landets första sjukhus, Serafimerlasarettet som också hade barnbördsavdelning.

Det var kyrkoherden som drev frågan att anställa en barnmorska i pastoratet. Liden låg under Resele pastorat vid den tiden. Det är också i Resele Cecilia bor.

I sockenstämmoprotokollet från den 15 juni 1810 kan man läsa att Kyrkoherden talar för ortens behov av att anställa en examinerad barnmorska samt de övriga församlingarna i detta pastorat och att de ” …snart förklara sig benägne att ingå i gemensamt underhåll för en sådan person, samt att Jungfru Cecilia Carling vars goda frägd här var af flere känd, redan till undervisning i barnmorskekonsten ha till Stockholm avrest med något understöd af någre välmenande ståndspersoner”

Ett år senare 1811 har hon återkommit och anställs av församlingen, årslönen hon får är 1 kappa (4,58 liter) god korn av varje skatterök, ”samt efter råd och lägenhet betala hvarje dess embetes åtgärd”

Sen hittar jag inte så mycket mer om Cecilia Carling i sockenprotokollen, i ett protokoll från Resele 1827 står det att Barnmorskan Madame C. Gran får av fattigkassan 3 riksdaler att köpa medikamenter för, att tilldela fattiga barnaföderskor gratis.

Hon har alltså gift sig, det gör hon 1815 med Lars Olofsson Gran från Resele. De bor Myre och i Höven och får 6 barn varav 3 uppnår vuxen ålder.

Cecilia Carling dör i Höven 1868.

1863 har Ådals-Lidens socken blivit en kommun. Enligt kommunalstämmans protokoll är det Brita Christina Frisendahl som är ortens barnmorska. Brita Christina heter Åström som ogift och var född 1828 i Eden, Junsele. Hon gifte sig 1856 med Erik Magnus Frisendahl, de bodde först i Kläpp men 1867 flyttade de till Ås nr 1. (Åsmon) Erik Magnus var bonde med flera förtroendeuppdrag som nämndeman och kommunalnämndens ordförande, i ett av protokollen tituleras han fjärdingsman. De fick åtta barn.

I protokollen går att läsa att barnmorskan kräver mer lön, med mer eller mindre framgång. Från den 27/12 1876 har hon fått nog och hotar med uppsägning om hon inte får tillökning på lönen till 250 kr per år. Det beslutas att hon ska få det, inberäknad husrum och vedbrand och att det är öppet för en var som anlitar henne att betala för varje förlossning efter behag. Hon blir dock medskyldig att kvarstå så länge hennes ålder och hälsa det medgiver.

1883 begär hon ledighet för att besöka Sånga Brunnsinrättning i 2 veckor, vilket beviljas.

Vad som däremot inte beviljas är hennes förfrågan från den 27/12 1884, då vill hon sluta sin tjänst efter att i över 30 år tjänstgjort inom församlingen, och frågar om de vore villiga att betala henne 100 kr årligen i pension under hennes återstående livstid. Vilket alltså avslås.

Brita Christina var 56 år när hon slutar arbeta som barnmorska 1885. Hon dog i magkräfta den 28 dec 1899. Då hade hon varit änka i 19 år.

Källor: Lidens och Reseles sockenstämmoprotokoll, 1807 – 1827, Ådals-Lidens kommunalstämmoprotokoll 1863 – 1871, Resele husförhörslängd 1862 – 1971, Magnus Johanssons släktforskarsida http://www.adals-liden.net/ och boken Jordemor av Pia Höjeberg.

Text: Britt-Inger Lidström

 

Ordförklaringar:

Frägd beskriver en persons rykte.

Collegium Medicum motsvarar dagens socialstyrelse.

Skatterök kan bäst jämföras med hushåll. Efter en skatt som togs ut efter antal skorstenar.

Kappa är ett gammalt volymmått.

 

Resele Pastorat hade också församlingarna Junsele till 1830 och Liden till 1869.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.