Moflo

Moflo

Vykort över Norrmoflo.
Gårdarna från Vänster: Stora timmerhuset i kanten av bilden är rivet. (anledningen till rivningen sägs vara att det spökade där) Erik Hellmans, dit hör också kornhässja och lada. Det vita huset därefter Tord Kallins. Därefter Edvard Kallins, lilla huset på gården står på hembygdsgården nu där det fungerar som servering. Vita huset i bakgrunden (endast taket) är Göran Henrikssons. Vita huset närmast vägen är Borins och längst bort är Halvar Lidströms.
FOTO: J.E Nahlin. Förlag: E.A. Kallin, Moflo, Åsmon

Bookmark the permalink.