Har inte Forsséns släkt en fäbodstuga här, tro.

Länk till inlägg i bloggen om Forsås Fäbodar.