Serveringen

Serveringsbyggnaden vid Hembygdsgården

Timmerstugan köptes av hembygdsföreningen och uppfördes på sin nuvarande plats 1946. Den förvärvades av Valter Kallins sterbhus i Norrmoflo och har används som bryggstuga och födårådstuga. Enligt hembygdsföreningens anteckningar ska den vara uppsatt i slutet av 1700-talet av bonden Christoffer Ersson, en känd jägare och björnskytt.

Johannes Kallin, född på gården där stugan stod och en farbror till Valter, skriver i sina dagboksanteckningar om stugan:

”Min äldre broder Erik August var född 1873 och övertog fädernegården som han upparbetade till en mönstergård. Men hans nit gick ännu längre, han rev den gamla stugan, vars ålder ingen visste. Stugan var 29 alnar lång och 10 alnar bred och påbyggd två gånger. När den uppsattes första gången vet ingen nu, men den påbyggdes en 5-6 varv 1717, det fanns årtal inhugget i en knut. Andra gången den påbyggdes 3 varv av min fader var 1881. Timret i stugan var av en sådan dimension att en nutida generation aldrig skådat så grova stockar.

Taket i mittrummet (förstugekammaren kallad) var lagd i fem olika lägen, en fyrkant i mitten och så ett snedtak från vardera de fyra sidorna, mot mittaket var snidat en mycket stor korsstjärna med varje kors utskuren vackra blad, och på varje hörn av taket utskuret på en aln långa bräder, nästan som stora palmkvistar. Så märkvärdigt unikt så museer har velat komma över det. Taket i fråga är nu sedan det revs insatt i en mindre byggnad på gården.”

Det är alltså den mindre byggnaden som nu används till servering på somrarna och under de senare åren har man kunnat äta Wimas goda thaimat där. Så kom ihåg att nästa gång du besöker serveringen gå in och titta på det unika taket som sitter i det lilla rummet, där man också kan sitta och äta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *