Den bortglömda kyrkogården i Häxmo

Carl-Johan Nyberg från Forsåsmon har undersökt och skrivit om en kyrkogård som enligt sägen ska ligga i Häxmo. Vi har fått hans material och lägger här ut en PDF-fil för alla intresserade.

Utdrag från häftet:

Karta_RAÄ_haxmo”….1900-talets befolkning i vårt område (våra generationer) kunde berätta om denna begravningsplats. I folkmun kallad ”kolerakyrkogården”. Man visste att den fanns men ingen kände till den exakta platsen.

Även nu levande i området kan vittna om hur de äldre satte skräck i den yngre generationen så sent som på 1960-talet. En kvinna som jag nyligen träffat berättade att hennes svärfar hade varnat henne till försiktighet när hon vandrade i området. Hon skulle inte trampa på de dödas kyrkogård, för då kunde det hända att hon skulle få träffa de döda som ”gick igen”, hon skulle få se deras andar. Tidigare trodde man att de döda som inte låg i vigd jord visade sig för människorna som osaliga andar.

Berättelserna, som i sig var skrämmande, hade gått från generation till generation i mer än 200 år, när Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 1968 kartlade platsen. Vid kartläggningen anger RAÄ att objektet är ”En plats med tradition” och den antikvariska bedömningen är att detta är en ”Övrig kulturhistorisk lämning”

1968 upprättas också ett handskrivet protokoll om dels terrängen och en detaljerad beskrivning om den exakta platsen. Här kan nämnas att man benämner platsen som en Kolerakyrkogård, men att man skriver ett frågetecken efter denna uppgift. Begravningsplatsen är 10 x 16 m med ett tiotal ”gravkullar”, Gravkullarna ligger oregelbundet inom den angivna ytan, och man noterar att de är 1,5 x 1 m och 0,2 – 0,3 meter i höjd. …”

Klicka på rubriken för att läsa mer:

Den bortglömda kyrkogården i Häxmo

This entry was posted in Allmänt, Byar, Häxmo. Bookmark the permalink.

Comments are closed.