I egenskap av Hembygdsförening vill Ådals-Lidens hembygds och Turistförening söka att liva förståelse för gamla, goda seder: I första hand sådana som tillhört bygdens forna liv och i görlig mån väcka intresset för hemslöjd efter ädla och äkta stilformer, bruket att bära bygdedräkter, folkliga festseder av lämplig art (majstångsresande, valborgsmässoeldar etc) folkdanser och folkmelodier m.m. Att efterforska och bekantgöra kulturella bygdeminnen såsom fornlämningar, naturminnesmärken, folkliga seder och sägner, sagor och melodier, samt bidraga till dessas tjänliga omvårdnad, att liva intresset för vandringar med bygdestudium, gymnastik, sång och fridluftslekar; att bland ortens befolkning vinna största möjliga förståelse för stöd för dess syften samt skapa ett fast och gagnande vänskapsband bland medlemmar.

Ur stadgarna från 1938

1938 bildades Ådals-Lidens hembygds och Turistförening. Ordförande och en av initiativtagare var Kantor och folkskolläraren Gunnar Lundberg. Han hade ordförandeposten fram till 1970.

Det första föreningen gjorde var att förvärva Pelle Molins stuga som efter renovering kunde öppnas för allmänheten midsommarafton 1938.

En hembygdsgård införskaffades därefter. En större timmerbyggnad som stod i Norrmoflo och hade tillhört nämndemannen Sven Mårtensson Nässlin, med byggår 1726. Byggnaden placerades på Prästnipudden och med tiden tillkom flera hus, en tröskloge, flera häbbren, smedja, kvarn, bastu och en födorådstuga, även den från Norrmoflo som blev kaffeservering.

En bagarstuga införskaffades 1984 den har tillhört Aug. Sundvalls hemman i Rå. Hembygdsföreningen har även stugan i Fransåsen tillsammans med Junsele och Forsås fäbodar.

Arrangemangen har varit många under åren, och några kommer vi skriva mer utförligt om på hemsidan.

Ett bygdespel skrivet av Albert Wiksten uppfördes. ”Sagornas Ådal”, det handlar om Pelle Molins tid här i Näsåker. Teatern spelades i många år från och med premiären midsommar 1949. Spelet hade ett uppehåll mellan 1960 och 1970 då det på Uno Lundins förslag arrangerades igen, och uppfördes årligen vid Pelle Molins stuga vid midsommar fram till 1990.

Midsommarfirande med ”Hembygdens dag” startade 1953, med högmässa vid gamla kyrkplatsen, bygdebröllop därefter kortege till Hembygdsgården där kaffe serveras. Midsommarfirandet på festplatsen var hembygdsföreningen med och arrangera redan från starten 1938.

1952 påbörjades byggandet av campingen vid hembygdsgården med tre stugor på 1960-byggdes fler stugor till. 1973 tog kommunen över campingstugorna som nu arrenderas ut. 

Utformande av Ådals-Lidens sockendräkt 1954 och ett sockenvapen 1955.

Pelle Molin monumentet uppfört 1970, en byst av skalden placerades vid Pelle Molins stuga.

1973 hände de tragiska att Hembygdsgården brann och stora delar av samlade föremål gick förlorade. Jakten på en ny hembygdsgård började snart efter och i Över-Bodvill, Resele hittade de en som var mycket lik den gamla hembygdsgården, den Bodénska gården, byggd ca.1720. Den flyttades till samma plats som den nedbrunna hade stått och stod klar 1975.

Två hembygdsböcker har skrivits av Paul Lundin. Hembygdsbok nr 1. Kom ut 1971 och bok nr. 2 ”Sanningar och sägner från Ådals-Liden” 1982.

Första ”Fallens dag” var 1975, ett populärt arrangemang som drog tusentals besökare. Det arrangerades med hjälp av Vattenfall, kommunen och andra ideella föreningar.

Under 1980 arrangerades också ”Nämforsstämman” med folkdanslag och spelmän, och Marknadsdagar.

Idag har Hembygdsförening hand om återkommande arrangemang som Gökotta, Nationaldagsfirande och midsommarfirandet.

Text: Britt-Inger Lidström