Styrelsen

Ådals-Lidens hembygdsförenings styrelse 2022

Ordförande: Anna-Maria Andersson

Vice ordförande: Lars-Olov Eriksson

Sekreterare: Britt-Inger Lidström

Kassör: t.f. Maria Eriksson

Ledamöter:

Adam Abrahamsson

Daniel Scherer

Roger Lidén

Lars Abrahamsson

Elisabet Sellgren

Johannes Frisk

Comments are closed.