Styrelsen

Ådals-Lidens hembygdsförenings styrelse 2020

Ordförande: Christer Borg

Vice ordförande: Lars-Olov Eriksson

Sekreterare: Anna-Maria Andersson

Kassör: Maria Eriksson

Ledamöter:

Adam Abrahamson

Britt-Inger Lidström

Daniel Scherer

Roger Lidén

Lars Abrahamsson

Jonatan Staaf

Florian Bohn

Comments are closed.