Johannes Kallins dagbok den 20 september 1945

”Det var lite kallt i natt och i dag har det rått och kallt varit. Börja regna kl. 3 kallt regn. På morgonen ställde jag ihop en sats grus och cement samt cementera en grund mot väggen i snickarboden, det var för vårvattnet ej skulle gå emot väggen. Sedan gjorde jag ett tak på en vedkast ner i Källdalen, hade inte rum i snickarstugan för denna ved. Sedan gjorde jag en härvkam som Nils Nyberg skall ha.

Mimmi kom ej hem från skogen i vanlig tid idag, så jag blev så orolig. Jag gick sö i backen och spejade åt alla håll men ingen Mimmi kom. Jag drev fram och åter utan ro att göra någonting, gick till snickarstugan en stund och då jag kom in igen hade Mimmi kommit hem. Hon hade gått vilse från Häxmostormyra och istället för att gå nordöst gick hon åt nordväst och kom såsmåning om ner på landsvägen som går till Edsele och Salsjön, hon kom ned på landsvägen en bit ner om Krångesjön och då var hon så vill att hon gick åt Salsjön till och hade det inte kommit en bil som skulle till Salsjön, så hon fick fråga chaufförn, så hade hon gått ända till Salsjön. När hon kom ner på Ramselevägen vid Klas Kålléns i Krånge så kom Sillhandlare Ahlberg körande från Sörmoflo och han bjöd henne att få åka ända till gränsen mellan Åhs och Häxmo. Hon var blöt och dödstrött att bära 6 sillhämta bär och gå en sådan väg.

Ingrid Söderström från Sollefteå hemma hos moder Inga Nyberg på endag har varit hit i kväll och givit oss mjuk-kaka. I går var jag två gånger väst i Torsbäcken och plocka 14 liter lingon. Dom rensade jag jämte rensa åt Mimmi och senare på aftonen var vi till Näsåker och sålde bären, 90 öre/kg.”

 

salsjovagenSalsjövägen som Mimmi kom ut på när hon gick vilse i lingonskogen.

This entry was posted in Johannes Kallin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.