Johannes Kallins dagbok lördagen den 5 augusti 1950

      ”Det har varit vackert väder hela denna vecka fint solsken, jag håller på att bära in ved till vedboden och två kvällar i denna vecka har jag varit ned i Torsbäcken och slagit hö på banvallen och räfsat det ända ned till stängslet och kastat det över hagen så korna fick bara stå och äta, och så stoppade jag en säck full med hö som jag bar till lagårn, till natthö åt korna. Det var ett tungt arbete att gå och bära höet i de branta backarna. På onsdag var jag sö på Magnusmyra och plocka myrbär men det var smått om bär, det var för mycket kallregn i våras när de blommade, så de frös bort. Jag fann 2 ½ liter, Tröttna värre. När jag vilt en stund vid hemkomsten så var det att gå ner till bäcken och lada in en hässja hö åt Birger.

På fredag åkte jag cykel till Lidgatu, var till snickare Lidholm och beställde en dörr till lillstugan. I dag har jag slitit ont, man är ju 71 år så krafterna är nog mycket nedsatta mot förr. Först på morgonen så rengjordes kokspisen från sot och aska, sedan skrev jag brev till Nord – Sverige om färjkarlen Per Hansson, och två gånger ner på station, löste ut ett paket en gång, den andra gången med brevet till N-S. och så har jag varit sö på Elias tomten och slagit och räfsat i två trampade skottkärror och två fullstoppade säckar med hö, det blev två lass att dra hem till logen, korna ska ha det.

I kväll skulle vi flytta korna från sommarlagårn och till (släd?)huset här hemma, men det blev en förfärlig dans, skällkon var hopplös att få tag på, jag sprang omkring i hängnen efter den tills jag var rent slut om Mimmi hade tagit skälltraljen så hade vi fått kon in i lagårn, men hon är lite ilsk så Mimmi var rädd, hon gick och efter Birger men nå better blev det inte. Vi fick nästan trötta ut kon så Mimmi fick till slut fast på den, men hjärtat på mig har blivit mycket oroligt. Så har jag dragit slipsten åt Birger i en lie.”

This entry was posted in Johannes Kallin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.