Några anteckningar om livet på landet. del 6.

Forsås fäbod

Forsås fäbodstuga i Näsåker omkr. 1915. Alla personerna på kortet är forsås bor. Fr.v. Amalia Lidblom kallad ?Amalia ut i bärjé?, Artur Lidblom, Sara Greta Nilsson, Valle Söderkvist samt Jenny Forssén, vilken ägare av fäbodstugan.
Forssénska familjen skänkte 1949 fäbodstugan till hembygdsföreningen i Näsåker, och den används nu som utflyktsmål. Vad beträffar Valle Söderkvist från Häxmo drunknade han 25-årig under flottning i Åbergsströmmen utanför Lidgatu.

Bookmark the permalink.