Paul Lundins Minnesfond stipendium 2017

Paul Lundins minnesfonds stipendium delades ut den 25 april 2017 på Hotell Nämforsen och det gick i år till tidningen Byabladets redaktion! Redaktionen består av Åsa Hedman, Anna Erika Olofsson, Lisbeth Olsson och Birgit Lidström och motiveringen lyder:

”Byabladet är en positiv och sammanhållande kraft i Näsåker. På ett inbjudande sätt speglas händelser i nutid och dåtid, till glädje för gamla och nya ortsbor.”

Åsa och Anna Erika var på plats för att ta emot. Kvällen inleddes med en filmvisning av en film från ”Sagornas Ådal” filmad någon gång på 1980-talet, Filmen är ett fynd som Paul Lundins minnesfond fått tag i, en VHS som de konverterat till DVD och sedan kortat ned något. Kvalitén är kanske inte det bästa men det var roligt att se och det blev en del hågkomster.

Efter det berättade Per Sahlström om när de började med Byabladet 2001 och en del kåserier från de numren då han var redaktör, fram till 2006, också det underhållande och väckte en del minnen och naturligtvis fanns det gott fika till.

Byabladet kommer ut fyra gånger om året och alla i Näsåkersområdet får den i postlådan. Men om du inte bor på orten och vill ha den ändå går det att prenumerera! 200 kr. kostar det. (B.g. 5015-6207, kom ihåg ange namn och adress). Tidningen uppskattas mycket av ortsborna och även av många andra som har anknytning till trakten.

Från vänster: Mari Ryberg (Paul Lundins minnesfond) Anna Erika Olofsson (Pristagare) Per Sahlström (som startade Bybladet en gång i tiden) Åsa Hedman (Pristagare) Elisabet Humlesjö (Paul Lundins minnesfond).

This entry was posted in Paul Lundin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.