Scoutrörelsen i Näsåker av Sune Forsberg

År 1951 eller 1952 tog Sven-Åke Olsson och jag kontakt med kyrkoherde Harald Sjöström som hjälpte oss att starta en scoutkår i Näsåker. Kåren hade legat nere sedan min bror Sven Erik åkte till Nynäshamn 1949. Kåren startades av en vattenrallare och när han flyttade blev min bror Sven Erik vidtalad att överta ledarskapet. Jag var för ung men jag fick vara med då jag kunde många knopar. En av ledarna hette Arne Johansson som tjänstgjorde som lärare i Näsåker. Kåren plockade tomglas på festplatsen och jag tror att vi själva fick fem öre för varje flaska. Det blev flera lastbilar till systemet och bryggeriet i Sollefteå. Detta och timmerrullningen blev grundplåten till scoutstugan som min far Erik Forsberg tillsammans med fortsättningsskolans elever började sätta upp nedanför skolan.

Dessutom var några framsynta föräldrar med och lade ett anbud för kårens räkning på timmer rullningen som täckte stranden från badplatsen och upp skogskanten vid älven.

Timmervältorna var 10 -12 varv höga och det gick bra vad jag minns, inga skador men många dopp i älven. Bland föräldrarna fanns det de som var ägare till baklastare och de ställde upp att styra ut de sista varven. Jag tror det var 1957, för året efter drog jag till Nynäshamn.

Jag har ett minne att Sven Åke och jag frågade prästen om att få starta en scoutförening. Jag kontaktade kyrkan men de hade inga papper angående detta, ej heller fanns i arkiven på de olika scout förbunden, men jag minns att jag stod i kyrkan och läste upp de tio ”budorden” som finns i scoutrörelsen.

Jag talade med en barndomskamrat som också var med i scouterna på den tiden. Han är ett år äldre, han nämnde något jag inte visste förut. Han hade sökt som troll till ”Sagornas Ådal” men fått till svar att inga anläggnings- arbetare skulle få vara med i krönikespelen. Jag har inget minne av att det skulle ha varit någon konflikt mellan bybor och vattenrallare, Vi hade under årens lopp många vattenrallare som hyrde hos oss, som mest tre familjer om jag minns rätt

Många Hälsningar Sune Forsberg

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.

3 Responses to Scoutrörelsen i Näsåker av Sune Forsberg